impressum

Tepih Land

Tepih land d.o.o.
Velimira Škorpika 25, 
HR-10000 Zagreb
e-mail: prodaja@tepihland.hr

OIB: 79704856955
VAT ID: HR79704856955
Naziv banke i sjedište: Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
IBAN: HR32 2402006 1100755064
MBS: 080008240
Naziv banke i sjedište: Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
IBAN: HR32 2402006 1100755064
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Zoran Hrnčić, direktor