Uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja i kupoprodaje (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva TEPIH LAND d.o.o., Velimira Škorpika 25., 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Trgovac ili Prodavatelj) i Kupca vezano za prodaju proizvoda, a također i putem internetske stranice https://www.tepihland.hr/ te sadrže općenite informacije o proizvodima, uvjetima maloprodaje tih proizvoda, kao i podatke potrebne za sklapanje ugovora o kupoprodaji na daljinu.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s važećim propisima hrvatskog prava, posebice u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima.

Cilj i svrha ovih Općih uvjeta je regulirati postupak naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete plaćanja, uvjete isporuke proizvoda, način podnošenja prigovora potrošača, pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu, jezik ugovora, mjerodavno pravo te pravo Kupca na podnošenje pisanog prigovora i alternativno rješavanje potrošačkih sporova. 

Kupac je dužan pažljivo pročitati sve niže navedene uvjete.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta kao sastavni dio svakog ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca.

Ovi Opći uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Opći uvjeti predstavljaju pravila postupanja po kojima se Prodavatelj kao trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

Podaci o Trgovcu/Prodavatelju

Naziv: trgovačko društvo TEPIH LAND d.o.o., Velimira Škorpika 25., 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Telefonski broj: + 385 1 6550 637, + 385 91 2263 201

Adresa elektroničke pošte tepihland@tepihland.hr , prodaja@tepihland.hr , sesvete@tepihland.hr

EUID BROJ: HRSR.080008240 /VAT ID: HR79704856955/ OIB: 79704856955 / MB: 080008240

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080008240 s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 HRK/2.654,46 EUR, uplaćenom u cijelosti.

Uprava trgovačkog društva TEPIH LAND d.o.o.: Zoran Hrnčić, direktor

Podaci o računu trgovačkog društva TEPIH LAND d.o.o.: Erste&steiermaerkischebank d.d. Rijeka, IBAN: HR3224020061100755064, SWIFT: ESBCHR22.

Kupac

U smislu ovih Općih uvjeta Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje proizvoda koje Trgovac prodaje.

Kupac može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Kupnju proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili poslovno nesposobne osobe mogu zatražiti isključivo njihovi zastupnici po zakonu.

Način komunikacije

Komunikacija između Trgovca i Kupca u vezi s prodajom proizvoda može se odvijati i elektroničkim putem, osim ako ovim Općim uvjetima nije drukčije propisano.

Kupac prihvaća da mu se svi ugovori, obavijesti, odgovori na prigovore i pritužbe, potvrda primitka jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji te ostali sadržaji dostavljaju elektroničkim putem s istim učinkom kao da su sačinjeni u pisanom obliku i dostavljeni neelektroničkom putem. 

Jezik komunikacije

Sva pismena kreirana od strane Trgovca dostupna su na hrvatskom jeziku.

Mjerodavno pravo

Na ugovor o kupoprodaji sklopljen na daljinu primjenjuje se hrvatsko pravo, koje se primjenjuje i na zaštitu osobnih podataka Kupca potrošača, alternativno rješavanje potrošačkih sporova, rješavanje ostalih sporova između Trgovca i Kupca, kao i za sva prava i obveze proizašle iz odnosa Trgovca i Kupca.

Izričito se isključuje primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 60. Zakona o zaštiti potrošača Trgovac će uz fotografije proizvoda istaknuti glavna obilježja svakog proizvoda koje nudi na prodaju, uz istaknute maloprodajne cijene.

Trgovac ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na svojim internetskim stranicama ažurnim i točnim no ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima te su u iznimnim slučajevima moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internetskim stranicama. 

Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda, kao i prilikom prikaza cijena, dostupnosti proizvoda i/ili koda za popust ili pogodnost.

U slučaju pogreške Trgovac se obvezuje revidirati narudžbu i kontaktirati Kupca za dogovor o alternativnoj narudžbi.

Pitanja o proizvodima Kupac može postaviti na adresu elektroničke pošte:  prodaja@tepihland.hr i sesvete@tepihland.hr.

Cijena

Kupac plaća proizvod po cijeni i uz uvjete plaćanja istaknute u vrijeme njegove narudžbe.

Cijene proizvoda i uvjeti plaćanja podložni su promjeni i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Kupci rezidenti Republike Hrvatske plaćaju cijenu u valuti koja je službena valuta u Republici Hrvatskoj. PDV je uračunat u maloprodajnu cijenu proizvoda.

Svi proizvodi dostupni u trgovini ostaju u vlasništvu Prodavatelja do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene.

Načini plaćanja

Kupac / naručitelj može plaćanje proizvoda može izvršiti na jedan od načina:

  • Plaćanje internet bankarstvom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno poslane narudžbe, Prodavatelj će na e-mail adresu kupca poslati sve potrebne podatke za plaćanje

  • Plaćanje općom uplatnicom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno poslane narudžbe, Prodavatelj će na e-mail adresu kupca poslati sve potrebne podatke za plaćanje

  • Plaćanje karticama

Sa svim karticama moguće je jednokratno plaćanje.

Diners i Maestro Erste&Steiermarkische banke do 12 rata.

PBZ Maestro i Visa od 3 do 6 rata, PBZ Mastercard od 2 do 6 rata.

ZABA Maestro i Visa od 2 do 12 rata, ZABA Mastercard od 2 do 24 rate.

U slučaju da kupac/naručitelj robu odluči platiti uplatnicom ili internet bankarstvom, rok za uplatu je 72 sata od primitka potvrde narudžbe na email adresu. Nakon proteka tog roka, narudžba postaje neobvezujuća za Prodavatelja te se narudžba briše iz sustava, odnosno smatra se otkazanom.

Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na računu Prodavatelja. Po primitku uplate, plaćena roba spremna je za preuzimanje u roku 48 sati, osim ako je dogovoreno drugačije. Ukoliko se plaćena roba šalje, Prodavatelj šalje robu unutar 7 radnih dana, osim ako je dogovoreno drugačije.

Narudžba, uvjeti isporuke, troškovi dostave i troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora

Naručivanje proizvoda izravno putem interneta nije moguće, ali je moguće poslati upit 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom upita.

Kupac može naručiti dostavu kupljenih proizvoda. Trgovac će izračunati troškove dostave prilikom narudžbe tako da su poznati Kupcu prije plaćanja u procesu kupnje.

Vrijeme potrebno za dostavu je od 1 do 7 radnih dana, ovisno o adresi dostave, o čemu će Prodavatelj informirati Kupca prilikom svake pojedine narudžbe u procesu kupnje. Brzina dostave može odstupati od uobičajene u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija (Black Friday) i uslijed sličnih okolnosti u kojima su mogući zastoji i kašnjenja u isporuci. Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi naročito u razdobljima povećanog paketovnog prometa (npr. Black Friday, prosinac). 

Želi li Kupac dostavu na određeni datum, unutar naprijed navedenog razdoblja, potrebno je da to navede u svojoj napomeni prilikom narudžbe.

Ako to proizlazi iz okolnosti slučaja, Trgovac može odbiti sklapanje ugovora ili uskratiti isporuku ili poništiti narudžbu na temelju vlastite diskrecione odluke, bez ograničenja i navođenja razloga, uz povrat uplaćenog novčanog iznosa Kupcu u cijelosti bez odgađanja.

Oštećenja pošiljke prilikom dostave i zamjena proizvoda zbog greške u dostavi proizvoda

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna vanjska oštećenja pošiljke i odmah iznijeti prigovor dostavljaču u slučaju postojanja takvih oštećenja. Ako su na pošiljci vidljiva veća vanjska oštećenja, Kupac je dužan odbiti preuzeti takvu pošiljku i kontaktirati Prodavatelja radi provjere stanja pošiljke i slanja nove pošiljke. U tom slučaju, Kupac ne snosi troškove dostave nove pošiljke.

Ako je dostavljen proizvod kojeg Kupac nije naručio (greška u dostavi proizvoda), Kupac je dužan javiti se Prodavatelju putem elektroničke pošte u roku od tri dana od primitka pošiljke na adresu elektroničke pošte:  prodaja@tepihland.hr, radi dogovora o zamjeni proizvoda, odnosno dogovora o povratu pogrešno dostavljenog proizvoda i dostavi naručenog/ih proizvoda.

Račun / potvrda o sklopljenom ugovoru

Račun kojeg će Kupac primiti zajedno s naručenim proizvodima predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru o kupoprodaji.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom proizvoda i plaćanjem od strane Kupca.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima, uz određena ograničenja propisana ovim Općim uvjetima s obzirom na vrstu proizvoda.

Kupac potrošač obvezan je obavijestiti Prodavatelja o vidljivom nedostatku kupljenog proizvoda najkasnije u roku od dva mjeseca od kada je utvrdio da postoji nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca potrošača.

Prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak koji se pokaže nakon isteka dvije godine od dana kada je proizvod predan Kupcu u posjed.

Po potrebi, Kupac će Prodavatelju dostaviti proizvod za koji tvrdi da ima materijalni nedostatak radi provjere osnovanosti njegovog prigovora. Ako je prigovor osnovan, Prodavatelj će Kupcu naknaditi troškove dostave proizvoda u iznosu koji odgovara uobičajenim troškovima dostavne službe. Ako prigovor nije osnovan, Kupac dodatno snosi i troškove povrata ispitanih proizvoda natrag Kupcu.

Ako Trgovac povodom prigovora Kupca potrošača utvrdi da kupljeni proizvod ima materijalni nedostatak na koji se Kupac potrošač poziva, popravak ili zamjenu proizvoda snosi Prodavatelj. Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti proizvod  na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Ako Prodavatelj ne ukloni nedostatak, Kupac ima pravo tražiti sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovor o kupoprodaji.

Podnošenje prigovora potrošača (reklamacija)

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača Kupac može podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu sjedišta trgovačkog društva TEPIH LAND d.o.o., Velimira Škorpika 25., 10000 Zagreb, ili na adresu elektroničke pošte: prodaja@tepihland.hr.

Potvrdu primitka prigovora Trgovac će bez odgađanja dostaviti na adresu elektroničke pošte Kupca s koje je primio prigovor (ili na drugu adresu elektroničke pošte koju potrošač naznači u prigovoru). Ako je Kupac podnio prigovor u pisanom obliku na adresu sjedišta, Trgovac će potvrdu primitka prigovora bez odgađanja dostaviti na adresu elektroničke pošte Kupca koja mu je poznata, a ako mu nije poznata adresa elektroničke pošte Kupca na adresu koju je Kupac naznačio u prigovoru.

Odgovor na prigovor Trgovac će dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora na adresu na koju je dostavio potvrdu primitka prigovora.

Kupac je dužan u prigovoru navesti: ime i prezime, adresu elektroničke pošte (e-mail) za dostavu odgovora ako je ona različita od adrese elektroničke pošte s koje je prigovor poslan te iznijeti svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili poslovanje Trgovca.

Pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora

Kupac koji ima svojstvo potrošača ima pravo, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik/dostavna služba, dostavljen proizvod/i koja čini predmet ugovora o kupoprodaji.  

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno odredbama članka 86. Zakona o zaštiti potrošača ako su kupljeni proizvodi otvoreni ili otvoreni i korišteni, jer se dalje onda ne mogu prodati/koristiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga

Kupac potrošač je dužan izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor (obavijestio Trgovca da raskida ugovor o kupoprodaji).

Prilikom povrata proizvoda koji su predmet raskinutog ugovora, Kupac je obvezan proizvode prikladno zapakirati, jer u protivnom odgovara za sva oštećenja proizvoda do kojih dođe uslijed neprikladnog pakiranja prilikom prijevoza i dostave prodavatelju (npr. ako Kupac pošalje proizvode zamotane u običnom papiru ili u vrećici). 

U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji od strane Kupca potrošača, Kupac potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj je u obvezi vratiti Kupcu sve što je Kupac platio na temelju raskinutog ugovora najkasnije u roku od 14 dana od primitka jednostranog raskida (obavijesti Kupca da raskida ugovor), pod uvjetom da je Kupac prethodno vratio proizvode koji su predmet raskinutog ugovora.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog zahtjeva/izbora vrste prijevoza/dostave proizvoda koji je različit od jeftinije vrste standardnog prijevoza/dostave proizvoda koju je ponudio Prodavatelj.

Prodavatelj je u obvezi izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja koja je koristio Kupac.

Prodavatelj ne odgovara za gubitak ili oštećenje pošiljke kojom Kupac vraća kupljene proizvode zbog jednostranog raskida ugovora. Ako Kupac želi realizirati svoja prava prema dostavnoj službi u slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke, potrebno je da prilikom slanja navede točnu vrijednost proizvoda koje vraća.  

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ugovor o kupoprodaji sklopljen na daljinu Kupac potrošač može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana kada mu je dostavljen kupljeni proizvod/i koristeći ponuđeni Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ili drugom nedvosmislenom pisanom izjavom o raskidu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji možete preuzeti ovdje (pdf).

Izjava o raskidu treba biti potpisana i poslana Prodavatelju elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte: tepihland@tepihland.hr ili  prodaja@tepihland.hr , u propisanom roku. U protivnom, Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Trgovac će bez odgađanja dostaviti Kupcu potrošaču elektroničkom poštom.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • Ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostran raskid Ugovora ako mu usluga bude u potpunosti ispunjena

  • Ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji i želji kupca/naručitelja ili koja je jasno prilagođena kupcu/naručitelju

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova i sudska zaštita

Kupac potrošač i Trgovac se obvezuju mirnim putem u izravnoj komunikaciji putem elektroničke pošte riješiti svaki spor o pravima i obvezama iz ugovora o kupoprodaji proizvoda sklopljenog na daljinu (potrošački spor), kao i svaki spor do kojeg može doći pristupanjem Kupca internetskim stranicama, uključivo i spor koji proizlazi iz ostvarenja prava Kupca potrošača na zaštitu osobnih podataka.

Smatra se da je pokušaj mirnog rješenja spora u izravnoj komunikaciji između Kupca i Trgovca iscrpljen podnošenjem prigovora/pritužbe potrošača i odgovorom Trgovca na prigovor/pritužbu kojim se prigovor/pritužba ocjenjuje kao nedopušten ili neosnovan.

Ugovorne strane se obvezuju potrošački spor riješiti pred jednim od registriranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova nadležno prema mjestu sjedišta Prodavatelja, i to u postupku koji za cilj ima donošenje rješenja koje je obvezujuće za obje ugovorne strane, odnosno ugovorne strane ugovaraju da je pravni učinak rješenja donesenog u tom postupku obvezujući za obje ugovorne strane.

Obvezujuće rješenje spora ne može imati za posljedicu lišavanje Kupca potrošača zaštite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupiti sporazumom, u slučajevima koje propisuje odredba članka 20. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

U slučaju postojanja prava na ostvarenje sudske zaštite za rješavanje svih sporova između Kupca i Prodavatelja nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu, s time da Kupac potrošač s domicilom u državi članici Europske unije može pokrenuti postupak protiv Prodavatelja pred sudom u Zagrebu ili pred sudom mjesta gdje Kupac potrošač ima domicil dok Prodavatelj može pokrenuti postupak protiv Kupca potrošača samo pred sudovima države članice u kojoj Kupac potrošač ima domicil.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Trgovac poduzima sve razumne mjere u cilju zaštite osobnih podataka te je svoje poslovanje uskladilo s Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/2018).

Pravila postupanja Trgovca u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka uređeni su Politikom privatnosti, koji dokument je objavljen i dostupan na internetskoj stranici Trgovca https://www.tepihland.hr/

Kupac se obvezuje pročitati Politiku privatnosti TEPIH LAND.

Internetske stranice Trgovca koriste kolačiće (engl. „cookies“). Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Upotreba kolačića od strane Trgovca detaljnije je objašnjena u Politici privatnosti TEPIH LAND.

Autorska prava / copyright

Internetske stranice https://www.tepihland.hr/ su u vlasništvu Trgovca.

Sav sadržaj na internetskim stranicama kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su Trgovca ili njegovih poslovnih partnera i zaštićeni su hrvatskim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva, te njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem Web stranice www.tepihland.hr korisnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati i suglasni s ovim uvjetima.

Izjava o isključenju odgovornosti

Kupac koristi sustav internetske stranice na vlastitu odgovornost.

Svi sadržaji na internetskim stranicama su prvenstveno informativnog ili edukativnog karaktera te ih tako treba razumjeti. Uporaba ili korištenje sadržaja protivno navedenoj svrsi može uzrokovati štetu za koju Trgovac ne odgovara.

Trgovac nije odgovoran za eventualnu štetu koja može nastati Kupcu ili trećim osobama zbog nepravilne primjene i/ili čuvanja proizvoda, odnosno drugih zahvata koji nisu sukladni uputama proizvođača proizvoda.

Završne odredbe                                       

Trgovac  može izmijeniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, a izmjene i dopune ovih Općih uvjet stupaju na snagu i primjenjuju se od dana njihove objave.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se na internetskoj stranici Trgovca na hrvatskom jeziku.

Ovi Opći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od  01.04.2024. godine.